این کتاب به آموزشی php و mysql می پردازد. از بحث رویه گرا در برنامه نویسی گرفته تا  شی گرا. بحث هایی مثل دستورات شرطی ، توابع، آرایه ، موتور قالب ، سیستم مدیریت محتوا، mysql و شی گرایی، ساخت سبد خرید و ...

دانلود کتاب آموزش آسان و کاربردی php و mysql

نویسنده : سید محمدرضا حسینیان راوندی