ترفند اول : چجوری وقتی گزینه ی run  در قسمت start نیست ما این گزینه رو پیدا کنیم؟

برای این کار دکمه ی ویندوز (دکمه ای که کنار دکمه ی Alt است.) را به همراه دکمه ی R از صفحه کلید بگیرید.


ترفند دوم: وقتی ویندوز شما پاک میشه ولی داخل درایو c پوشه با فایلی دارید که امکان دارد بعد از نصب مجدد ویندوز در درایو c پاک شود . برای این کار سیستم رو ری استارت کنید و سپس وقتی بوق بایوس رو شنیدید دکمه ی F8 از صفحه کلید رو بزنید وارد یک صفحه ی سیاه شده و گزینه ی safe mode رو انتخاب کرده و سپس در صفحه ی باز شده از بین گزینه ی administrator و یوذرتان ، شما باید یوذرتان رو که ممکن است با نام شما باشد رو انتخاب کنید و در این حال وارد ویندوزی با کمترین امکانات می شوید.


ترفند سوم: آپدیت آنتی ویروس شید رو چطوری پیدا کنیم؟ برای اینکار به خود پوشه ی 

Sheed AntiVirus  بروید، آپدیت ها به این پوشه می رود . وقتی آنتی ویروس شید رو آپدیت میکنید و وقتی به این پوشه بروید خواهید دید که فایل هایی در این پوشه کپی میشه.